Hvis du har et spørsmål om hvordan du kan bli lykkelig sammen eller lykkelig skilt kan du stille det:

>> Still ditt spørsmål her

Husk at jo mer presist spørsmålet ditt er, og jo flere opplysninger du gir meg, jo lettere blir det å svare. Jeg har mange spørsmål på listen. Det kan derfor gå litt tid før jeg kommer til ditt spørsmål, men jeg vil lage en videoblogg av ditt spørsmål, så sant det er forståelige, tydelig, relevant og seriøst.

Hvis du har et spørsmål du vil drøfte med meg på telefon, kan du bestille en veiledende time her.