Metoo fars versjon

Mange fedre frykter før skilsmissen at de skal miste kontakten med barna, og ikke uten grunn. Likestilling har ikke kommet langt nok til menns fordel, og kvinner har fortsatt makten over mannen etter bruddet via barna.

Dagbladet har i dag skrevet en fin artikkel om dette emnet: Det er nok mange fedre som kunne stemme med i et «me too»!

Mange fedre og barn har verden over blitt drevet fra hverandre av en bitter mor. Det er selvsagt ikke alle fedre som ønsker eller er i stand til å ta vare på barna etter bruddet, men det er uten tvil mange som er det, som opplever at relasjonen til barna svinner hen med årene, fordi moren saboterer for samværet og/eller vender barna mot han.

Hvis faren tror at kvinnen vet bedre enn han hva som er best for barna, og kanskje også var den som tok initiativ til bruddet, kommer han lett på hæla i forhold til foreldresamarbeidet og innordner seg etter morens forslag. Han tror det er det beste for barna, men ser ikke at moren ikke er i stand til å håndtere situasjonen fordi hun styres av følelser. Hennes selvfølelse har fått seg et reelt knekk, og den enkleste veien til å styrke eget selvbilde, er å tråkke på den andre. Barna havner i en lojalitetskonflikt mellom foreldrene og det ender ofte med at de velger side for å slippe å stå midt i denne striden.

Som artikkelen i Dagbladet antyder: Å ødelegge eksens forhold til barna er kvinners overgrep mot menn, den andre siden av metoo kampanjen som ikke har sett dagens lys. Det kommer, dette er bare begynnelsen. Ødelagte far-barn relasjoner etter en skilsmisse er et stort samfunnsproblem. Problemet har fått et navn: Foreldrefiendtlighetssyndrom eller bedre kjent på engelsk som PAS – parental alienation syndrom. Det finnes websider og støttegrupper for menn som opplever dette, og de opplever å ikke bli trodd og får ofte ikke hjelp hvis de oppsøker fagfolk. Psykiske overgrep mot menn skjer oftere enn vi tror, og vi er mye mindre bevisste om dem enn seksuelle overgrep mot kvinner som er et velkjent problem. Psykiske overgrep er vanskeligere å bevise og dermed kan det pågå i lang tid uten at noen oppdager det. I mange tilfeller blir det aldri oppdaget, og barna lever resten av livet i troen om at far har sviktet dem.

Inntil familievernkontorer, barnepsykologer og domstoler får grep om at foreldrefiendtlighet finnes og lærer hvordan det skal håndters, inntil fedre blir likestillt kvinner på hjemmebane, hva kan mannen gjøre selv? Hva er hans rolle i dette samspillet, for det er aldri nyttig å belyse et problem utelukkende fra offerrollen. Kvinner får ikke likestilling i det offentlige før de griper muligheten, og menn får ikke likestilling på hjemmebane før de griper muligheten.

Fedre håndterer problemet ofte på feil måte. Når de opplever at barna reagerer negativt etter bruddet, har de en tendens til å legge seg enda mer flate og underkaster seg morens regime. Det gjør problemet bare verre. Å krangle med moren hjelper heller ikke, da blir det en krig som barna havner midt i. Det finnes en tredje utvei som funker mye bedre, og det er å styrke seg fra innsiden. Han skal tro på seg selv, sin rett til å velge hvem han skal bo med, sin rett til å være med sine barn uten morens innblanding. Når barna er hos han, er han 100% forelder og moren 0% forelder. Han må tro han er en fullverdig forelder i seg selv. Han må innse at foreldresamarbeid ikke er å innordne seg etter morens regler, men å utvikle og forhandle spillereglene med moren inntil en felles plattform er på plass, som begge er innforstått med og adlyder.

Et nøkkelord er integritet. Vi får ikke likestilling bare ved å kue overgriperne, den undertrykte må bidra ved å ta plassen hun/han vil ha.

Noen ganger er det eneste riktige å skille seg, og da er det eneste riktige å lære hvordan vi blir lykkelig skilt. Glade barn og et godt forhold til barna er for de aller fleste en sentral del i en vellykket skilsmisse. Hvis du vurderer å skille deg eller har skilt deg, og ønsker å styrke din relasjon til dine barn, kontakt meg for en uforpliktende samtale. Jeg har flere års erfaring som skilsmissecoach og tilbyr personlige veiledningsforløp til alle som ønsker en lykkelig skilsmisse, menn som kvinner.